תנאי השימוש באתר ROOM SERVICE

הגדרות:
"רום סרוויס"– שותפות יפעת משה וקרן בוקאי לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה.
"האתר" – אתר האינטרנט roomservicestyling.com. 
"שירות הום סטיילינג" – השירות הניתן ע"י רום סרוויס להרכבת חבילות עיצוב חדר או לאיתור פריטים בודדים.

"חבילות" – שירות "הום סטיילינג" להרכבת חבילות.
"פריטים" – שירות "הום סטיילינג" לאיתור פריטים בודדים.
"ימי עסקים" – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי חול המועד, וימי שבתון אחרים.

כללי:
1. התנאים שלהלן כתובים בלשון נקבה אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד. 
2. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמשת, נכנסת, מבקרת ו/או עושה כל פעולה אחרת בקשר עם האתר והשירותים המוצעים בו.
3. מסמך תנאי שימוש זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין רום סרוויס לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של רום סרוויס במייל : info@roomservicestyling.com או בווטסאפ המופיע בתחתית האתר .
5. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת שירות "הום סטיילינג" והוא בבעלות רום סרוויס ומנוהל על ידה.
6. השימוש באתר ורכישת השירותים באמצעות האתר, מוצעים לך – המשתמשת – כשהם מותנים בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמשת – לכל  התנאים המפורטים בתנאי השימוש. אלמלא כן לא תהיי רשאית להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.
7. משתמשת שגלשה ו/או השתמשה באתר זה מצהירה, כי האמור בתנאי השימוש הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מודעת לתנאי השימוש ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש וכללי השתתפות אלו.
8. רום סרוויס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמשת בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמשת לתנאים המעודכנים.
9. רישומי המחשב של רום סרוויס בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. רום סרוויס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ורום סרוויס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם ביום ביצוע ההזמנה.
12. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
13. תנאי המימוש של קופונים או מבצעי הנחה מתחלפים מפורטים על גבי הקופון ו/או במצורף לו. לא ניתן יהיה לממש יותר מקופון אחד בכל קנייה. במקרה של החזרה לאחר קנייה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.
14. משתמשת באתר שהוסיפה לסל הקניות אך לא השלימה את הזמנתה , רום סרוויס שומרת לעצמה את הזכות להעביר לה תזכורת באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת באמצעות הקישור המופיע בתחתית הדיוור.
16. תיוג באינסטגרם בתגיות הבאות roomservicetlv #roomservice #roomservicestyling# תהיה רום סרוויס רשאית לשתף את התוכן נשוא התיוג בכל אמצעי תקשורת שתבחר. משתמשת שאינה מעוניינת בהצגת תכניה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות, והסרת התכנים תתבצע תוך זמן סביר.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
1. רכישת שירותים באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה מקוון המופיע באתר. יובהר כי מילוי הטופס במלואו מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר  (יפורט בהמשך העמוד) , המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. יש להקפיד על מסירת כל פרטי הלקוחה הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהשירות יינתן במועד.
4. ניתן באמצעות האתר לרכוש שירות להרכבת  חבילות "הום סטיילינג".
5. רכישת השירותים באתר תתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף, בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט. 
6. עם ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה ע"י חברת האשראי, ומיד לאחר אישור חברת האשראי, תישלח הודעה למשתמשת בדואר אלקטרוני כי ההזמנה נקלטה ואושרה .
7. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר אינו מכבד את החיוב ), הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
8. לאחר שליחת אישור, כי ההזמנה נקלטה ואושרה, ישלח ללקוחה בדואר אלקטרוני, שאלון מפורט על מנת שניתן יהיה לספק את השירות הנדרש בהתאם לצרכי ורצונות הלקוחה. יודגש, כי מילוי השאלון הינו תנאי לקבלת השירות.
9. מרגע קבלת השאלון המלא בחזרה, תוך 5 ימי עסקים תקבל הלקוחה את השירות אותו רכשה (חבילת עיצוב חדר או חבילת פריטים בודדים). השירות כולל: קובץ עם תמונות של כל הפריטים יחד עם רשימת קניות הכוללת: מידות, מחיר, שם הספק וקישורים ללחיצה.
10. במידה ולא יוחזר השאלון ע"י הלקוחה לא ניתן יהיה להשלים את מסירת השירות. יובהר, כי אי החזרת השאלון לא תזכה את הלקוחה בהחזר כספי בגין השירות אותו רכשה. לרשות הלקוחה חצי שנה מיום הרכישה להחזרת השאלון לרום סרוויס, לאחר מכן לא יינתן שירות וכאמור לא יוחזר הכסף.
11. מרגע שליחת שאלון רצונות ללקוחה לא ניתן יהיה לבטל את השירות הנרכש.
12. ברכישת שירות עיצוב חדר, מרגע קבלת השירות יעמדו לרשות הלקוחה 3 ימי עסקים לפנות ולבקש להחליף עד שני פריטים בלבד.
13. ברכישת חבילת פריטים בודדים תקבל הלקוחה מראש מספר אופציות לכל פריט ולכן לא ניתן יהיה לבצע שינוי נוסף.
14. היה ומוצר מסוים מתוך רשימת הקניות שניתנה ע"י רום סרוויס אזל מהמלאי והדבר קרה עד 48 שעות מרגע קבלת השירות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של רום סרוויס באמצעות המייל או הווטסאפ ואנחנו נדאג לאיתור פריט חלופי. פריטים במבצע יצוינו ברשימת הקניות שתינתן ללקוחה שכן ייתכן ויכול שינוי במחיר הפריט. רום סרוויס אינה אחראית לשינויים במחיר או במלאים שיעשו ע"י הספקים.
15. הזמנת הפריטים תעשה ישירות ע"י הלקוחה אל מול הספקים השונים ורום סרוויס אינה צד בעסקאות אלו. כאמור האחריות לשליחת המוצרים ולטיבם הינה על הספקים בלבד.
16. יודגש כי רום סרוויס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
* אם ישנו חוב כספים לרום סרוויס או לחברות הקשורות עם רום סרוויס והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
14. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של רום סרוויס בווטסאפ או בדוא"ל info@roomservicestyling.com . תשובה תינתן ביום העסקים הבא. 
15. הודעות לשירות הלקוחות יטופלו עד ליום העסקים הבא.

אחריות רום סרוויס
1. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק שירות איכותי במועד המבוקש. אם ללקוחה שאלה או הבהרה, היא מוזמנת לפנות בהקדם אל שירות הלקוחות בווטסאפ או בדואר אלקטרוני , והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
2. הזמנת הפריטים תעשה ישירות ע"י הלקוחה אל מול הספקים השונים ורום סרוויס אינה צד בעסקאות אלו. כאמור האחריות לשליחת המוצרים ולטיבם הינה על הספקים בלבד.
3. רום סרוויס אינה אחראית לשינויים בפריטים, במחיר או במלאים שיעשו ע"י הספקים.

4. תמונות הפריטים ב"רשימת הקניות" שתימסר ללקוחה הינן תמונות אמיתיות של הפריטים בחבילה, והאתר עשה כמיטב יכולתו להציגן בקנה מידה המשקף את גודל המוצר יחסית למוצרים אחרים, ובכל זאת, ייתכנו הבדלים בין הגודל והגוון המוצגים בתמונה של המוצר לבין הפריטים הנמכרים בפועל, ויש לוודא גודל המוצר בהתאם לאמור במפרט הייחודי לכל מוצר.
5. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את רום סרוויס ו/או את הנהלת האתר.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאספקת הפריטים מהספקים. 

ביטול עסקה
1. ביטול הזמנה אפשרי בסמוך לביצועה ועד לשליחת שאלון רצונות ללקוחה.
2. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני של השירותים הנמכרים באתר, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של רום סרוויס   בלבד. 
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים, תמונות החבילות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של רום סרוויס מראש ובכתב.
3. השם ROOM SERVICE וכן שם המתחם (com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של רום סרוויס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
4. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של רום סרוויס ובעליה.
5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב', לכל מטרה אחרת.
7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או  אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחות במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בפרק זה.
2. לקוחה המבקשת לרכוש שירות באתר תידרש להזין את פרטיה (כגון שם, טלפון, כתובת וכתובת מייל). ניתן יהיה להירשם באתר לצורך קבלת ניוזלטר בלבד.
3. רום סרוויס לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
4. מילוי טופס ההרשמה לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטי הנרשמת שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת רום סרוויס, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של רום סרוויס או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון.
5. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא תזכה אותה בכל סעד  ו/או פיצוי כלשהו.
6. נרשמות שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של רום סרוויס או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה רום סרוויס תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות
1. רום סרוויס אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. רום סרוויס משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. רום סרוויס משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. והיא עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1. 
3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, רום סרוויס לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. רום סרוויס מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה  והעברת אינפורמציה ללקוחה.
5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.