תנאי השימוש באתר ROOM SERVICE

הגדרות:
"רום סרוויס"– שותפות יפעת משה וקרן בוקאי לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה.
"האתר" – אתר האינטרנט roomservicestyling.com.
"חבילות" – חבילות המוצרים העומדות לרכישה באתר.
"מוצרים" – פריטי הום-סטיילינג המרכיבים את החבילות הנמכרות באתר.
"ימי עסקים" – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חגים, ימי חול המועד, וימי שבתון אחרים.

כללי:
1. התנאים שלהלן כתובים בלשון נקבה אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד. 
2. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמשת, נכנסת, מבקרת ו/או עושה כל פעולה אחרת בקשר עם האתר והמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.
3. מסמך תנאי שימוש זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין רום סרוויס לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של רום סרוויס במייל : info@roomservicestyling.com או בטלפון מס' 054-8036642 .
5. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת חבילות הום-סטיילינג והוא בבעלות רום סרוויס ומנוהל על ידה.
6. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר, מוצעים לך – המשתמשת – כשהם מותנים בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמשת – לכל  התנאים המפורטים בתנאי השימוש. אלמלא כן לא תהיי רשאית להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.
7. משתמשת שגלשה ו/או השתמשה באתר זה מצהירה, כי האמור בתנאי השימוש הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מודעת לתנאי השימוש ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש וכללי השתתפות אלו.
8. רום סרוויס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמשת בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמשת לתנאים המעודכנים.
9. רישומי המחשב של רום סרוויס בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. רום סרוויס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ורום סרוויס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם ביום ביצוע ההזמנה.
12. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט.
הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

13. תנאי המימוש של קופונים או מבצעי הנחה מתחלפים מפורטים על גבי הקופון ו/או במצורף לו. לא ניתן יהיה לממש יותר מקופון אחד בכל קנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.
14. משתמשת באתר שבחרה מוצרים לסל הקניות אך לא השלימה את הזמנתה , רום סרוויס שומרת לעצמה את הזכות להעביר לה תזכורת באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת באמצעות הקישור המופיע בתחתית הדיוור.
16. תיוג באינסטגרם בתגיות הבאות roomservicetlv #roomservice #roomservicestyling# תהיה רום סרוויס רשאית לשתף את התוכן נשוא התיוג בכל אמצעי תקשורת שתבחר. משתמשת שאינה מעוניינת בהצגת תכניה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות, והסרת התכנים תתבצע תוך זמן סביר.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
1. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה מקוון המופיע באתר. יובהר כי מילוי הטופס במלואו מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר  (יפורט בהמשך העמוד) , המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. יש להקפיד על מסירת כל פרטי הלקוחה הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם במועד. במקרה שלא תושלם מסירת החבילה בשל מסירת פרטים מוטעים על יד הלקוחה, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח נוסף, וכן בעמלת טיפול.
4. ניתן באמצעות האתר לרכוש חבילות בלבד. לא תתבצע מכירה של פריטים בודדים.
5. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף, בתשלום אחד או עד ארבעה תשלומים ללא ריבית. 
6. עם ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה ע"י חברת האשראי, ומיד לאחר אישור חברת האשראי, תישלח הודעה למשתמשת בדואר אלקטרוני כי ההזמנה נקלטה ואושרה .
7. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר אינו מכבד את החיוב ), הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
8. מסירת החבילה ללקוחה תתבצע תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי האתר, וזאת באמצעות שליח/ים כשהמוצרים מוכנים לפיזור בבית ( פריטים גדולים יורכבו בבית הלקוחה) .
9. לכל חבילה מחושבת עלות משלוח בהתאם לגודל ותמהיל החבילה. עלות המשלוח תתווסף בשלב ההוספה לסל. לישובים המרוחקים מאזור המרכז (חדרה גדרה) תתווסף עלות משלוח נוספת של 250 ש"ח לכל חבילה. לאילת וכן לישובים מרוחקים אנו לא מגיעות. 
10. בבנייני מגורים תיתכן והעלאת המוצרים תדרוש תשלום נוסף שיסוכם בין הלקוח לחברת השליחויות.
11. במידה ואחד הפריטים בחבילה שהוזמנה אינו מצוי במלאי שבידי רום סרוויס, נציג החברה יצור קשר עם הלקוחה ויציג לה אלטרנטיבה שאינה כרוכה בשינוי עלות החבילה. לרשות הלקוחה תעמוד הזכות להחליט האם ברצונה להשאיר את ההזמנה עם השינוי או לבטלה ללא חיוב בגין כך.
12. היה ומוצר מסוים אינו קיים במלאי והדבר לא צויין באתר, לא תהא רום סרוויס מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לרום סרוויס ו/או תבטל רום סרוויס את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לרום סרוויס על ידי הלקוחה.
13. יודגש כי רום סרוויס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
* אם ישנו חוב כספים לרום סרוויס או לחברות הקשורות עם רום סרוויס והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
14. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של רום סרוויס בטלפון 054-8036642 או בדוא"ל info@roomservicestyling.com בימים א’- ה’ בין השעות 9:00-17:00, ובימי שישי וערבי חג בין השעות 09:00-12:00. 
15. הודעות דוא"ל לשירות הלקוחות יחשבו ככאלה שהגיעו ליעדם ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.

אחריות רום סרוויס
1. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי החבילה שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי עם גילוי הפגם ועד 3 ימים מרגע קבלת החבילה אל שירות הלקוחות בטלפון 054-8036642 , והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
2. חבילות הנמכרות באמצעות האתר מכילות מוצרים שאינם ניתנים להפרדה. מוצר פגום שהינו חלק מחבילה כאמור, יתוקן על ידי האתר במידת האפשר ואם לא ניתן לתקנו יוחלף במוצר חדש תקין. יודגש כי במידה וידווח לקוח לאתר על מוצר פגום, יתוקן או יוחלף המוצר הפגום בלבד ולא מוצרים אחרים מן החבילה שאינם פגומים. היה ולא ניתן היה להחליף את המוצר, יפוצה הלקוח על פי חוק.
3. תמונות הפריטים באתר הינן תמונות אמיתיות של המוצרים בחבילה, והאתר עשה כמיטב יכולתו להציגן בקנה מידה המשקף את גודל המוצר יחסית למוצרים אחרים, ובכל זאת, ייתכנו הבדלים בין הגודל והגוון המוצגים בתמונה של המוצר לבין הפריטים הנמכרים בפועל, ויש לוודא גודל המוצר בהתאם לאמור במפרט הייחודי לכל מוצר.
4. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את רום סרוויס ו/או את הנהלת האתר.
5. רום סרוויס אינה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה משימוש לקוי שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.,/

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בפרק זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. ניתן להחזיר את החבילה – במידה שלא נעשה בה שימוש, באריזתה המקורית, וללא פגם או נזק, וזאת תוך 14 יום ממועד אספקתה.
3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.
4. ביטול הזמנה תוך 48 שעות מרגע הביצוע ולפני שליחת החבילה ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה. זיכוי כספי יינתן  עפ״י האמור בחוק.
5. היה ופנתה הלקוחה אל האתר לפני שליחת חבילה אליה, דיווחה על טעות בהזמנה וביקשה לתקן את ההזמנה, שומרת לעצמה רום סרוויס את הזכות לדרוש דמי טיפול בעבור תיקון הטעות.
6. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, תבוצע החזרת המוצרים אך ורק באמצעות שליח מטעם רום סרוויס שיתואם למול שירות  הלקוחות של האתר. יינתן זיכוי כספי מלא בגין עלות המוצרים, בניכוי דמי משלוח חזור על סך 300 ₪ , וכן דמי טיפול בסך 100 ₪. הזיכוי יינתן בתנאי שכל הפריטים בחבילה יוחזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – עם האריזה המקורית. במידה והחבילה הוחזרה שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה.
7. רום סרוויס הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי להכריע בעניין מצב כל הפריטים המוחזרים, והאם הם עומדים בתנאים לדלעיל.

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני של המוצרים הנמכרים באתר, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של רום סרוויס   בלבד.  זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאורם ועיצובם וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים, תמונות החבילות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של רום סרוויס מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת    הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. השם ROOM SERVICE וכן שם המתחם (com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של רום סרוויס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של רום סרוויס ובעליה.
6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוב', לכל מטרה אחרת.
8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או  אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחות במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בפרק זה.
2. לקוחה המבקשת לרכוש חבילת מוצרים באתר תידרש להזין את פרטיה (כגון שם, טלפון, כתובת וכתובת מייל) לצורך ביצוע המשלוח בלבד. ניתן יהיה להירשם באתר לצורך קבלת ניוזלטר בלבד.
3. רום סרוויס לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
4. מילוי טופס ההרשמה לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטי הנרשמת שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת רום סרוויס, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של רום סרוויס או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון.
5. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא תזכה אותה בכל סעד  ו/או פיצוי כלשהו.
6. נרשמות שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של רום סרוויס או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה רום סרוויס תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות
1. רום סרוויס אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. רום סרוויס משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. רום סרוויס משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. והיא עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1. 
3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, רום סרוויס לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. רום סרוויס מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה  והעברת אינפורמציה ללקוחה.
5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.